Tells online

lektion-i-poker

lektion-i-poker

Skickliga pokerspelare lär sig snabbt att dra nytta av motspelarnas tells. Faktum är att de studerar motspelarna mer än sina egna kort. Tells går även att avslöja online genom att spelarna i regel har olika spelstilar. Hur man ska tyda spelarna vid borden online avgörs från spelomgång till spelomgång men man bör ta sig tid att studera spelarna. För det krävs koncentration. I de fall man har för avsikt att träna upp sina förmågor att läsa spelarna online behöver man fokusera på ett bord åt gången. Att spela vid flera bord passar dem som är förhållandevis skickliga pokerspelare och främst är ute efter att köra sitt race med den spelstil de har. Men, som sagt, för den som vill läsa spelarna online gäller ett bord i taget och fokus på just spelarna vid det bordet.
En tell vid poker online är att en spelare som vill ge intrycket att vederbörande har goda kort, är “snabb” med sin satsning. Här handlar det om att vara mycket uppmärksam för det handlar om antalet sekunder det tar för spelaren att lägga korten. En annan spelare kanske dröjer länge med sin satsning, då har vederbörande för avsikt att ge ett annat intryck. M;an kan alltså läsa spelarna även online. Man kommer att behöva sitta en stund vid samma bord för att få grepp om spelarna vid bordet. Alla har heller inte samma avslöjande spel och en del varierar spelstil så att man inte ska kunna räkna ut vilken typ av spelare de är. Det är en bra spelstil att lägga sig till med som spelare. Du vill inte vara för lätt att läsa och bör därför variera din stil. En enkel metod är att vara olika snabb respektive långsam med dina satsningar. Du kan även spela klantig emellanåt och gärna låta dig avslöjas som en bluffare. På så vis kommer motspelarna att vara mer benägna att syna dina vinnande händer och då blir den pott du vinner större. Poker tar en minut att lära sig, men finesserna du kan använda dig av tar en livstid.