Categories
pokerbonusar pokerspel

Poker face och tells online

lektion-i-poker

Uttrycket poker face har du med största säkerhet hört innan. Att behärska ett sådant är en väsentlig del i poker och kan ta dig riktigt långt. Att ha ett så kallat poker face innebär kort och gott att du inte visar några känslor i ditt ansikte efter att du tittat på de kort som tilldelats dig. Då vi människor oftast reagerar med olika ansiktsuttryck, och ibland ticks, blir det enkelt för andra människor att läsa av våra humör endast genom att titta på oss. Det är till exempel inte ovanligt att ögonen kan vidgas av spänning när du sitter på en bra hand eller att du sjunker ihop lite i stolen när du blivit tilldelad mindra bra kort. Med det sagt stäcker sig ett poker face även till ditt kroppsspråk och du bör därmed träna upp dig på att visa så lite känslor i ditt ansikte och kroppsspråk som möjligt, om du vill bli en bra pokerspelare. När du avsöljar dig själv genom att inte ha ett poker face kallas det för att du har ett” tell”.

Skickliga pokerspelare lär sig snabbt att dra nytta av motspelarnas “tells”, det vill säga små saker som kan avgöra om hen bluffar eller inte. Detta kan till exempel vara att en spelare blinkar till en extra gång när den får en bra hand eller gör ett litet ryck, och så vidare. Faktum är att bra pokerspelare studerar motspelarna mer än sina egna kort.

Avslöja tells när du spelar poker online

Tells går även att avslöja online genom att spelarna i regel har olika spelstilar. Hur du ska tyda spelarna vid borden online avgörs från spelomgång till spelomgång men du bör ta dig tid att studera spelarna. I de fall att du har för avsikt att träna upp dina förmågor att läsa spelarna online behöver du fokusera på ett bord åt gången. Att spela vid flera bord passar de som är förhållandevis skickliga pokerspelare och främst är ute efter att köra sitt egna race med den spelstil de har. Men som sagt, för den som vill läsa spelarna online gäller ett bord i taget och fokus på just spelarna vid det bordet.

En tell vid poker online kan till exempel vara att en spelare vill ge intrycket att ha goda kort genom att vara “snabb” med sin satsning. Här handlar det om att vara mycket uppmärksam för det handlar om antalet sekunder det tar för spelaren att lägga korten. En annan spelare kanske dröjer länge med sin satsning, då har vederbörande för avsikt att ge ett annat intryck. Du kan alltså läsa spelarna även online, du får dock räkna med att det är svårare då du inte har några ansiktsuttryck att läsa av eller liknande. Du kommer därmed behöva sitta en stund vid samma bord för att få grepp om spelarna vid bordet. Alla har heller inte samma avslöjande spel och en del varierar i spelstil så att du inte ska kunna räkna ut vilken typ av spelare de är.

Bluffa med samma metoder

Du kan även anpassa dessa tidigare nämnda “tells” på din egen spelstil för att försöka bluffa dina medspelare. För att undvika att vara för lätt att läsa bör du därför variera din stil. En enkel metod är att vara olika snabb respektive långsam med dina satsningar. Du kan även spela klantig emellanåt och gärna låta dig avslöjas som en bluffare. På så vis kommer motspelarna att vara mer benägna att syna dina vinnande händer och då blir den pott du vinner större.

Poker tar en minut att lära sig, men finesserna du kan använda dig av tar en livstid.